Σύνδεσμοι σε εκλαικευτικές διαλέξεις και άρθρα διακεκριμένων επιστημόνων σε θέματα επιστήμης και επιστημονικής πολιτικής; • Ομιλία του καθηγητή Robbert Dijkgraaf, (στα Αγγλικά) με θέμα "The end of space and time". • Αρθρο του Ahmed Zewail, βραβείου Nobel φυσικής 1999, για την σημασία της βασικής έρευνας (έρευνα καθοδηγούμενη από την περιέργεια για γνώση). • Ομιλία του David Gross, βραβείου Nobel φυσικής 2004, για την σημασία της επιστήμης και της βασικής έρευνας. Δόθηκε κατά των εορτασμό των 45 χρόνων από την δημιουργία του Abdus Salam International center for Theoretical Physics • Εξη διαλέξεις του Richard Feynman, βραβείου Nobel φυσικής 1948, που έδωσε το 1964 στο Cornell στα πλαίσια των Messager Lectures. Παρουσιάζουν τα εξείς θέματα:

  - Ο νόμος της βαρύτητας.

  - Η σχέση φυσικής και μαθηματικών.

  - Η αρχές διατήρησης στην φυσική

  - Η συμμετρία στους φυσικούς νόμους.

  - Η διάκριση του παρόντο και μέλλοντος.

  - Αναζητώντας νέους νόμους της φυσικής.