Η τελική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής έχει περάσει.
Δεν μπορούν να γίνουν νέες εγγραφές.

EPPOG
European
Particle Physics
Outreach Group
Masterclasses 2010
Αίτηση συμμετοχής μαθητών
για το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής: 19/02/2010


Για πληροφορίες σχετικά με την συμπλήρωση της φόρμας μπορείτε να απευθύνστε στην Ψυλλάκη Αθανασία
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2810394158