Η τελική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής έχει περάσει.
Δεν μπορούν να γίνουν νέες εγγραφές.

 

EPPOG
European
Particle Physics
Outreach Group
Masterclasses 2011
Αίτηση συμμετοχής μαθητών
για το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής: 11/02/2011