ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΥΨΗΛΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΑΪΚΕΥΣΗΣ 
OUTREACH GROUP

 
 
 

Η βασική σελίδα του Μικρόκοσμου 

Πληροφορίες για καθηγητές 
 

Η βασική σελίδα του CERN 
 

Επισκεφθείτε το CERN 
 
 
 
 
 

  
 

CERNCERN 
Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής Σωματιδίων

 
ανιχνευτής 
Πολύ μεγάλοι ανιχνευτές περιβάλλουν το σημείο σύγκρουσης των σωματιδίων. Πρόκειται για  εκπληκτικά δείγματα τεχνολογικής κατασκευής. Παρόλο που το μέγεθός τους μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ένα σπίτι παρέχουν λεπτομερέστατες μετρήσεις. 
 Οι ανιχνευτές αποτελούνται απο επάλληλα στρώματα - όπως είναι οι φλούδες ενός κρεμμυδιού. Σε κάθε τέτοιο στρώμα γίνονται μετρήσεις για διαφορετικές ιδιότητες των σωματιδίων υψηλής ενέργειας που το διαπερνούν. 
Τα σωματίδια διασπούν τα άτομα που συναντούν στην τροχιά τους δημιουργώντας μικρές ηλεκτρικές διαταραχές που μετατρέπονται σε σήματα και καταγράφονται.
 
 

 
Για να μάθετε περισσότερα...
διάβαστε τις σελίδες του CERN για τους ανιχνευτές σωματιδίων ή ελάτε μια επίσκεψη στον Μικρόκοσμο!
Η συλλογή του Μικρόκοσμου περιλαμβάνει πολλούς παλιούς ανιχνευτές που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα του CERN.
 © Copyright CERN